Slider

Mengenai Kami

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO) telah ditubuhkan pada 21 Disember 1971 melalui Enakmen Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah no. 30, 1971.

Penubuhannya adalah susulan daripada penggubalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang antara lain strateginya adalah mewujudkan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) di setiap negeri bagi tujuan membantu mencapai matlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.

PROGRAM PEMBANGUNAN PROJEK

PREMIS PERNIAGAAN                                             PERINDUSTRIAN

Rumah Kedai (PRSB)Premis Kecil Perniagaan (SVH)                   • Premis Industri IKSTaman Perindustrian

 

PROGRAM PEMBANGUNAN USAHAWAN

SKIM PEMBIAYAAN USAHAWAN BUMIPUTERA (SPUBS)

Pengenalan - Latarbelakang, Jenis-Jenis Skim & Syarat-Syarat Permohonan - Brosur Skim - Borang Permohonan

KURSUS DAN LATIHAN

Latihan/Kursus Anjuran SVH - Jadual Latihan/Kursus

PROGRAM TUNAS NIAGA (PROTUNE)

Senarai Sekolah Di Bawah Seliaan SEDCO

Profil Syarikat Kumpulan

Syarikat Milik Penuh

Syarikat Majoriti

Syarikat Bersekutu

Pelaburan Lain

Nilai-Nilai Bersama

Langgani info terkini kami

Langgani sekarang untuk mendapat info dan maklumat terkini dan banyak lagi!