Skim Pembiayaan Usahawan Bumiputera Sabah (SPUBS)

- SPUBS diwujudkan dengan tujuan untuk memberi kemudahan pinjaman kepada usahawan Bumiputera di seluruh negeri Sabah untuk mengembangkan dan memajukan lagi perniagaan mereka.

- SPUBS mempunyai empat jenis skim iaitu Skim Usahawan Bumiputera, Skim Usahawan Wanita, Skim Mesin dan Jentera IKS dan Skim Sekolah Teknik dan Pekerja Bengkel.

- Borang Permohonan