Syarat-syarat Kelayakan:-

(A) Jawatan : PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT

Kelayakan

:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan & lulus ujian masuk mengambil trengkas atau nota ringkas (note taking) dengan kederasan 20 p.s.m daripada rencana dan menaip salinan trengkas sederas 15 p.s.m dengan kesalahan tidak melebihi 4% & Pengalaman kerja berkaitan diberi keutamaan serta berkebolehan mengendalikan komputer.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau Kelulusan yang diktiraf setaraf denganya oleh kerajaan.

Warganegara Malaysia;

Kebolehan

:

Menguasai Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan baik (Menulis & Komunikasi)

Proaktif, dinamik, bermotivasi dan mempunyai kemahiran interpersonal serta berkebolehan berinteraksi / komunikasi dengan baik.

Mempunyai Kemahiran menggunakan perisian Microsoft Office.

Umur 

:

20 –30 tahun

Warganegara

:

Malaysia

(B) Jawatan : OPERATOR TELEFON

Kelayakan

:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau Kelulusan yang diktiraf setaraf denganya oleh kerajaan.

Warganegara Malaysia;

Kebolehan

:

Menguasai Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan baik (Menulis & Komunikasi) serta berkebolehan mengendalikan semua panggilan telefon dengan cekap dan berkualiti;

Melayani pelanggan yang berurusan sama ada melalui telefon atau bersemuka;

Memastikan pelanggan mendapat layanan dan perkhidmatan yang memuaskan;

Proaktif, dinamik, bermotivasi dan mempunyai kemahiran interpersonal serta berkebolehan berinteraksi / komunikasi dengan baik;

 

Umur 

:

20 – 30 tahun

Warganegara

:

Malaysia

 (C) Jawatan : PEMBANTU OPERASI

Kelayakan

:

Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

PMR atau kelayakkan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)].

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Warganegara Malaysia;

Kebolehan

:

Berkebolehan merekod surat, mengambil dan menghantar cek untuk dimasukkan dalam bank, mengambil surat di Pejabat Pos, menghantar surat-menyurat ke pejabat berkenaan dan merekod surat untuk dimesin setem untuk diposkan dan melaksanakan Sistem Kualiti MS ISO 9000 dan mempastikan rekod-rekod kualiti dikemaskini.

Proaktif, dinamik, bermotivasi dan mempunyai kemahiran interpersonal serta berkebolehan berinteraksi / komunikasi dengan baik.

Umur 

:

20 – 27 tahun

Warganegara

:

Malaysia

Calon-calon yang berminat hendaklah mengemukakan permohonan lengkap,resume/cv. Sebelum atau pada 23 Ogos 2019.

Kepada

:

Pengurus Sumber Manusia & Pentadbiran Kumpulan
Tingkat 8, Wisma SEDCO, Lorong Plaza Wawasan, Off Coastal Highway, P.O.Box 12159, 88823 KOTA KINABALU.

(Hanya calon disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk menghadiri temuduga)